NYT OMKRING AKUT SYGDOM

Fra den 1.september 2018 skal man ikke længere ringe til lægehuset ved behov for at få en akut tid. Du skal nu blot møde op mellem kl 10 og kl 11 hvor patienterne vil blive tilset af læge eller sygeplejerske efter tur

Ved behov kan lægen stadig træffes fra kl 08-0830, sekretær og sygeplejerske kan træffes fra kl 0830-12

Influenzavaccination

Mandag den 1.10.18 fra kl 08 til kl 15 kan du møde op i lægehuset og blive vaccineret mod influenza!

Det er gratis for følgende grupper: 

Patienter der er 65 år eller derover

Patienter der lider af en kronisk sydom (efter lægelig vurdering)

Patienter med BMI over 40

Gravide der er mere end 12 uger henne

Imundefekte og deres hustandskontakter samt førtidspensionister

 

 

 

AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN

Sundhedstyrelsen har indskærpet retningslinierne for receptudstedelse af afhængighedsskabende medikamenter. Der må ikke længere skrives recept på disse præparater over telefon (morfin, beroligende medikamenter og sovemedicin)

Patienter der er i behandling med afhængighedsskabende medikamenter vil fremover blive bedt om at komme til gennemgang af medicin hos kontaktlæge, herefter vil receptudstedelse foregå ved personlig fremmøde hos sygeplejersken

E-KONSULTATION. Lægerne Tolskovvej

ÅBNINGSTIDER

ÅBNINGSTIDER

Mandag kl 08-16
Tirsdag kl 08-16
Onsdag kl 08-18
Torsdag kl 08-16
Fredag kl 08-12

Telefontid:
Læge: 8-8.30
Sekretær: 8.30-12

Husk at meddele os hvis du får nyt telefonnummer eller e-mail adresse

Akut sygdom:
​Ved akut, livstruende sygdom eller alvorlig ulykke ring 1-1-2, hele døgnet. Se mere her

LOGIN

Vi har fået ny hjemmeside. Du skal oprettes som bruger. Oplever du problemer, eller er det første gang du logger ind, læs da venligst vejledningen inden du kontakter os. Link til vejledning

Medicin fornyelse; Du kan først se din medicin når lægen har aktiveret dit medicin kort. Kan du ikke se din medicin, beder vi dig skrive en e-konsultation til din vanlige læge. Derefter vil medicinen kunne genbestilles som tidligere.
Du kan kun forny den medicin vi plejer at udskrive til dig. 
Der kan gå op til 5 arbejdsdage, før du kan hente medicinen.

E-konsultation; er til korte spørgsmål til lægen eller svar på prøver. Der må lovmæssigt gå op til 5 arbejdsdage før du får svar. E-kons må derfor IKKE bruges ved akut sygdom.
Årskontrol af kronisk sygdom kan IKKE foregå via e-konsultation.
En del problemstillinger bliver hurtig for komplicerede til at blive behandlet via e-mail. I disse tilfælde vil vi bede dig om at bestille en tid eller ringe til os.

Tidsbestilling; herunder kan du se dine tider og afbestille din tid. Du kan IKKE bruge funktionen ved akut eller alvorlig sygdom.

LÆGEHUSET TOLSKOVVEJ

Vores lægepraksis er en kompagniskabspraksis. Dette betyder, at du som patient er tilmeldt alle lægerne. Du kan naturligvis altid bestille tid hos en bestemt læge, men i akutte tilfælde vil der ofte kun være én læge til rådighed.

Lægehuset deltager i uddannelsen af læger og speciallæger i almen medicin. Du vil derfor møde uddannelseslæger i lægehuset  - læs mere her